Organigram

Toelichting bij het organigram.

  • Raad van Bestuur G-sport Vorselaar VZW: samenstelling: Hilde, Bluys, Eric Guns, Alida Mangelschots en een vertegenwoordiger van het G-voetbal, Multimove of G-Omnisport, deze laatste functie wordt momenteel opgenomen door Sven Guns Algemeen G-sportcoördinator.
  • Operationele cel: leden: G-sportcoördinator, voorzitter en twee trainers of lesgevers Deze functie wordt momenteel opgenomen door Tommy Van Camp en Bart Collaert. Taken: praktische organisatie van de inhoudelijke werking.
  • Administratieve cel: leden: G-sportcoördinator, penningmeester en secretaris. Taken: administratieve en financiële werking van G-Sport Vorselaar VZW.

 

  • G-voetbal: Open aanbod, lidgeld € 60,00 inbegrepen: aansluiting S-Sport-Recreas en KBVB.
  • G-Omnisport: Open aanbod, lidgeld € 60,00 inbegrepen: aansluiting van Parantee-Psylos.
  • Multimove: Open aanbod, lidgeld: geen. € 3,00 per les.
  • Sportclub REVA Pulderbos: Gesloten aanbod: enkel voor verblijvers, ex-verblijvers en broers en/of zussen van verblijvers of ex-verblijvers van het revalidatiecentrum Pulderbos. Lidgeld: € 15,00 inbegrepen: aansluiting Parantee-Psylos.
  • Sportinitiaties: open of gesloten aanbod. Geen lidgeld. Deelnameprijs afhankelijk van de soort initiatie.