G-voetbal

Vanaf het seizoen 2018-2019 biedt G-Sport Vorselaar VZW G-voetbal aan als een zelfstandige club voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.

Heb je een beperking en wil je graag voetballen, maar is het voor jou moeilijk om aan te sluiten bij een reguliere voetbalclub of -ploeg, dan hebben wij de oplossing voor jou. In onze G-voetbalwerking bieden we trainingen en wedstrijden aan op maat van kinderen met een fysieke, mentale of psychische beperking of een autismespectrumstoornis of een leerstoornis.

Ben je ouder dan 16? Geen probleem, wij werken nauw samen met de G-voetbalwerking van KFC Grobbendonk die zich hoofdzakelijk richt op +16 jarigen.

Wil jij ook komen voetballen? Neem dan contact op met Sven Guns op het telefoonnummer 0495/23.88.03. Wij kijken er alvast naar uit om ons team verder te kunnen versterken.

Wat?

G-voetbal voor kinderen met een fysieke, mentale of psychische beperking of een autismespectrumstoornis of een leerstoornis.

Waar en wanneer?

Wekelijks op zaterdag op het kunstgrasveld van het gemeentelijk sportcomplex De Dreef, Oostakker 2 te 2290 Vorselaar van 10u15 tot 11u45. Het voetbalseizoen 2022-2023 start op 13 augustus 2022.

Kostprijs?

€ 60,00 voor een heel jaar. Inbegrepen: aansluiting bij KBVB/Voetbal Vlaanderen, Parantee-Psylos en S-Sport/Recreas, verzekering, trainingen, gebruik van kleedkamers en douches, drankje na de wedstrijden, gebruik en onderhoud van de ploeguitrusting en een kledingpakket.

Werking

G-voetbal staat voor aangepast voetbal voor kinderen en jongeren met een beperking. G-voetbal is één van de vele G-sporten die momenteel in Vlaanderen aangeboden worden. G-sport staat voor aangepast sporten voor personen met een beperking. Historisch staat de G in G-sport voor gehandicapten, maar gezien de huidige maatschappelijke tendens naar meer inclusie en integratie, zouden we liever een nieuwe invulling geven aan de “G”. Voor ons staat de “G” voor Gewoon, Geweldig, Geïntegreerd, Goesting in sport, Groepssfeer, Gezelligheid, …

Voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar die omwille van een beperking geen aansluiting vinden bij een reguliere voetbalclub of een reguliere voetbalploeg en die aan één van de volgende criteria voldoen, heeft G-Sport Vorselaar VZW een G-werking opgestart.

  • Kinderen met een lichamelijke beperking voor zover zij niet rostoelgebonden zijn.
  • Kinderen met een verstandelijke of cognitieve beperking.
  • Kinderen met een autismespectrumstoornis.
  • Kinderen met een leerstoornis of leerachterstand.
  • Kinderen die aan een psychische stoornis lijden.
  • Kinderen met een gedragsprobleem.
  • Kinderen die een therapie (logopedie, kinesitherapie, …) volgen.
  • Kinderen die een medische diagnose hebben waardoor het functioneren in een reguliere voetbalwerking moeilijk of onmogelijk wordt.

Naast de specifieke G-ploeg waar we in kleine groepjes en met extra ondersteuning van trainers en ploegafgevaardigden training en nop een aangepast niveau willen aanbieden, willen we ook aan spelers die aan één van de bovenstaande criteria voldoen en toch aansluiting vinden binnen een reguliere ploeg van onze voetbalclub ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit observatie van trainingen en feedback aan de trainer, het aanbieden van aangepaste trainingen aan de trainer, het ontwikkelen van (visuele) ondersteunende hulpmiddelen.

Daarnaast willen we ook enkele keren per seizoen een initiatief rond UNIFIED voetbal organiseren. UNIFIED voetbal is voetbal met evenwichtig samengestelde ploegen die voor de helft uit spelers van de G-doelgroep bestaan en voor de andere helft uit voetballertjes uit de reguliere voetbalwerking.

Doelstelling

Kinderen en jongeren met een beperking of die voldoen aan één van de hierboven opgesomde criteria de mogelijkheid bieden om op een gezonde, veilige en aangepaste manier hun favoriete sport te laten beoefenen.
Sociale integratie van kinderen en jongeren met een beperking mogelijk maken.
G-sport en G-voetbal in het bijzonder onder de aandacht brengen.

Toekomst

We hopen in de toekomst naast onze huidige KIDS-ploeg, TEENS-ploeg en CP-Voetbal ook een ploeg voor jongeren en volwassenen op te kunnen staten.