Home

G-Sport Vorselaar is gegroeid vanuit de G-voetbalwerking van KVV Ons Genoegen Vorselaar. G-sport Vorselaar wil sport toegankelijk maken voor kinderen en jongen van 6 tot 16 jaar die omwille van een beperking, stoornis, handicap, een psychisch of gedragsprobleem niet kunnen aansluiten bij het reguliere sportaanbod. Ook kinderen met een leerachterstand en/of kinderen die therapie (kiné, logopedie, ergotherapie, …) volgen zijn van harte welkom.

G-Sport Vorselaar is een initiatief van de G-trainers van KVV Ons Genoegen Vorselaar en zal wellicht in de toekomst een omnisportwerking gaan uitbouwen los van voetbalclub KVV Ons Genoegen Vorselaar. Het G-voetbal blijft een organisatie van KVV Ons Genoegen Vorselaar en zal verder onder Voetbal Vlaanderen blijven werken.

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de steun van de volgende partners: