Werking

Open aanbod

Dit zijn activiteiten waaraan iedereen die een beperking, stoornis of handicap heeft, kan deelnemen als hij/zij zich hier vooraf inschrijft. Voor de meeste activiteiten wordt er een beperkt deelnamegeld gevraagd. Voor sommige van deze activiteiten is deelname gratis voor leden van G-sport Vorselaar. Voor bepaalde activiteiten gelden er wel bepaalde leeftijdsgrenzen of zijn er bijkomende deelnemingsvoorwaarden.

Klik hier om ons huidig open aanbod te bekijken.

Aanbod voor leden

Dit zijn activiteiten waaraan aangelsoten leden van G-Sport Vorselaar gratis kunnen deelnemen. Wil je graag lid worden van onze vereninging?

Klik dan hier.

 

Gesloten aanbod

Dit zijn activiteiten die op vraag van een school voor buitengewoon onderwijs, een zorgvoorziening, een MFC, … worden georganiseerd door G-Sport Vorselaar. Hieraan kunnen enkel deelnemers vanuit de aanvragende organisatie deelnemen. G-sport Vorselaar organiseerde voor de bewoners van Den Brand reeds initiaties balspelen en bewegingsspelen.

 

Ondersteuning

G-Sport Vorselaar ondersteunt ook andere organisaties bij G-Sport evenementen. Zo werden er reeds workshops georganisserd op vraag van SVS tijdens een sportdag voor het buitengewoon onderwijs.

Ook verzorgde G-Sport Vorselaar tijdens de G-Sportdag van de Stad Herentals 2 sessies G-basketbal.

 

Begeleiding

G-Sport Vorselaar wil ook sportclubs die een G-werking binnen hun reguliere werking willen opstarten ondersteunen. Deze ondersteuning gaat enkel over het omgaan met sporters met een beperking en de nodige aanpassingen die moeten gedaan worden om sporters met een beperking binnen hur reguliere werking te laten particiepren. G-Sport Vorselaar biedt geen sporttechnische ondersteuning aan clubs.

Daarnaast wil G-Sport Vorselaar ook personen met een beperking die op zoek zijn naar aangepast sporten, al dan niet binnen een reguliere werking, begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar een gepaste sporttak en/of sportclub.

 

Ons werkingsgebied richt zich in de eerste plaats tot inwoners van Vorselaar (Geel), de 4 andere gemeente die tot de regio Neteland behoren (Groen) en de overige buurgemeenten van Vorslaar (Oranje).