Multimove

MULTIMOVE

NIEUWE LESSENREEKS MULTIMOVE START OP WOENSDAG 14 SEPTEMBER’20 VAN 17u45 TOT 18u45 POLYVALENTE ZAAL SPORTCENTRUM DE DREEF VORSELAAR

Multimove is op zichzelf geen bestaande sporttak. Het is een bewegingsprogramma dat opgesteld is door Sport.Vlaanderen

Multimove biedt kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

G-Sport Vorselaar biedt multimove aan voor kinderen die aan één van de volgende criteria voldoen:

  • Kinderen met een lichamelijke beperking.
  • Kinderen met een verstandelijke of cognitieve beperking.
  • Kinderen met een autismespectrumstoornis.
  • Kinderen met een leerstoornis of leerachterstand.
  • Kinderen die aan een psychische stoornis lijden.
  • Kinderen met een gedragsprobleem.
  • Kinderen die een therapie (logopedie, kinesitherapie, …) volgen.
  • Kinderen die een medische diagnose hebben waardoor het functioneren in een reguliere sportclub moeilijk of onmogelijk wordt.
  • Kinderen die school lopen in het buitengewoon onderwijs.
  • Kinderen die in het reguliere onderwijs school lopen maar een verslag of gemotiveerd verslag hebben of een IAC volgen.

Omdat we samen bewegen, sporten en
spelen belangrijk vinden, mogen ook broertjes en zussen van kinderen uit de hierboven beschreven categorie meedoen aan de lessenreeks.