Over

G-Sport Vorselaar wil aangepast sporten aanbieden voor iedereen die omwille van een beperking, stoornis, handicap, … niet kan aansluiten bij een reguliere sportclubs.

Daarnaast streven wij de volgende doelstellingen na:

Ook kinderen met een leerachterstand en/of leerproblemen behoren tot onze doelgroep alsook alle kinderen, jongeren en volwassenen die een autismespectrumstoornis en/of een gedragsprobleem hebben, die een therapie (logopedie, kinesitherapie, …) volgen of die een medische diagnose hebben waardoor het functioneren in een reguliere sportclub moeilijk of onmogelijk wordt.

Daarnaast wil de vereniging ook G-sport promoten en sportclubs begeleiden bij het integreren van G-sporters in reguliere sportclubs en/of sportclubs ondersteunen bij het oprichten van een G-sportwerking binnen hun reguliere clubwerking.

Verder begeleidt de vereniging ook individuele G-sporters die op zoek zijn naar een gepaste sport of een aangepaste sportuitrusting rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen die voortvloeien uit de beperking van de individuele sporter.

Sinds kort is G-Sport Vorselaar omgevormd tot een VZW.

Lees hier onze statuten en huishoudelijke reglement.

 

Ons werkingsgebied richt zich in de eerste plaats tot inwoners van Vorselaar (Geel), de 4 andere gemeente die tot de regio Neteland behoren (Groen) en de overige buurgemeenten van Vorslaar (Oranje).