Home

G-Sport Vorselaar is gegroeid vanuit de G-voetbalwerking van KVV Ons Genoegen Vorselaar. G-sport Vorselaar wil sport toegankelijk maken voor kinderen en jongen van 6 tot 16 jaar die omwille van een beperking, stoornis, handicap, een psychisch of gedragsprobleem niet kunnen aansluiten bij het reguliere sportaanbod. Ook kinderen met een leerachterstand en/of kinderen die therapie (kiné, logopedie, ergotherapie, …) volgen zijn van harte welkom.

Voorlopig zijn we in opstartfase. We hebben wel reeds een eerste activiteit achter de rug. Tijdens de paasvakantie organiseerde we een 3-daagse met bal- en racketsporten. Foto’s van dit initiatief vind je binnenkort op onze website.

Momenteel loopt er een aanvraag bij APB-Sport van de provincie Antwerpen tot subsidiëring. Van zodra we hiervoor goedkeuring hebben gekregen, zullen we onze werking verder uitrollen. Voorlopig plannen we alvast een nieuwe 3-daagse tijdens de zomervakantie. Van zodra de details bekend zijn, maken wij deze bekend via deze website.

G-Sport Vorselaar is een initiatief van de G-trainers van KVV Ons Genoegen Vorselaar en zal wellicht in de toekomst een omnisportwerking gaan uitbouwen los van voetbalclub KVV Ons Genoegen Vorselaar. Het G-voetbal blijft een organisatie van KVV Ons Genoegen Vorselaar en zal verder onder Voetbal Vlaanderen blijven werken.

Dit initiatief kwam tot stand dankzij de steun van de volgende partners: